Om foreningen

Handel i Halden er en interesseforening for byens handelsstand.
Medlemmene er i mange forskjellige bransjer;  som sko, blomster, bokhandlere, kafe/restaurant, gullsmeder forsikringsselskap, banker og kjøpesentre.

Handel i Halden jobber for å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder byutvikling, rammevilkår og levende sentrum. Vi arrangerer også flere ulike arrangementer gjennom året, og er støttespiller til aktiviteter i sentrum.  Handel i Halden tilbyr også gunstige rabatter til sine medlemmer på annonsering i Halden Arbeiderblad.

Det er en rekke fordeler med å være medlem i Handel i Halden. Dere får del av et fellesskap med mange andre i samme bransje og med samme interesser. Jevnlig arrangerer vi medlemsmøter og kurs, og dere får mulighet til innflytelse på sentrumsutviklingen.

For at vi skal kunne opprettholde ett levende sentrum er vi avhengig av at byens næringsdrivende er med og jobber mot det samme målet! Er ikke din bedrift medlem enda? Ta kontakt med oss på aktivitet@handelihalden.no