Om foreningen

Handel i Halden er en interesseforening for byens handelsstand og består i dag av 60 medlemmer.
Medlemmene er i mange forskjellige bransjer, som sko, blomster, bokhandlere, kafe/restaurant, gullsmeder forsikringsselskap, banker og kjøpesentre.

Handel i Halden jobber for å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder byutvikling, rammevilkår og levende sentrum. Vi arrangerer også mange ulike arrangementer gjennom året, og er støttespiller til aktiviteter i sentrum.

Det er en rekke fordeler med å være medlem i Handel i Halden. Dere får del av et fellesskap med mange andre i samme bransje og med samme interesser. Jevnlig arrangerer vi medlemsmøter og kurs, og dere får mulighet til innflytelse på sentrumsutviklingen.

Flere ganger i året har vi aktiviteter som for eksempel Haldendagen og Høstmarkedet, her får dere tilgang på markedsmateriell. Handel i Halden tilbyr også gunstige rabatter til sine medlemmer på annonsering i Halden Arbeiderblad.

For at vi skal kunne opprettholde ett levende sentrum er vi avhengig av at byens næringsdrivende er med og jobber mot det samme målet! Er ikke din bedrift medlem enda? Ta kontakt med oss på aktivitet@handelihalden.no