Om foreningen

Handel i Halden er en interesseforening for hele byens handelsstand.
Medlemmene er i mange forskjellige bransjer;  som sko, blomster, bokhandler, kafe/restaurant, gullsmeder, banker og kjøpesenter..

Handel i Halden jobber for å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder byutvikling, rammevilkår og ikke minst ett levende sentrum for alle. Vi arrangerer også flere ulike arrangementer gjennom året, og er en støttespiller til aktiviteter i sentrum.  Handel i Halden tilbyr også gunstige rabatter til sine medlemmer angående annonsering i Halden Arbeiderblad.

Det er en rekke fordeler ved å være medlem i Handel i Halden. Dere får bli del av et fellesskap med andre næringsdrivende i samme bransje, og med samme interesser. Jevnlig arrangerer vi medlemsmøter og kurs, og dere får mulighet til ha innflytelse på sentrumsutviklingen.

For at vi skal kunne opprettholde ett levende sentrum er vi avhengig av at byens næringsdrivende er med og jobber mot det samme målet! Er ikke din bedrift medlem enda? Ta kontakt med oss på aktivitet@handelihalden.no. Hvis du ønsker å vite mer om medlemsbetingelser, send oss ett spørsmål på e-posten. Hvis du ønsker å snakke med ett av styremedlemmene eller ett annet medlems syn på medlemskap, så ordner vi det.